Loteria – Tributació dels premis del sorteig de la loteria

   loteriaLoteria- Tributació dels premis del sorteig de la loteria

L'AEAT publica una nota en relació amb les pautes que s'han de seguir respecte a la tributació dels premis obtinguts en el sorteig de la loteria de Nadal. Se sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, entre d'altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado –SELAE– (L 16/2012). Els perceptors d'aquests premis, siguin de la naturalesa que siguin, en el moment del cobrament suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE. S'exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. N'estaran exempts els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros. Els premis l'import íntegre dels quals sigui superior a 20.000 euros només tributaran respecte de la part del premi que excedeixi aquest import. La base de la retenció del gravamen especial la formarà l'import del premi que excedeixi la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent. Així, per exemple, un premi de 100.000 € tributaria al 20% sobre 80.000 € (100.000 - 20.000), de manera que...
Read more

DIETES

tupper--644x362 DIETES, les dietes i les assignacions per despeses de viatge constitueixen, a priori, rendes del treball. Hi ha casos en què les dietes estan exonerades de gravamen, si vols saber qui ha de provar el caràcter exempt d'aquestes retribucions llegeix aquest article Dietes, d'en Lluís Espuis al Viu a fons Tarragona.  ...
Read more

Actes Jurídics Documentats

ActesJuridicsDocumentats Actes Jurídics Documentat, si en voleu saber alguna cosa més sobre aquest impost, que ens ha portat tant d'enrenou aquestes últimes setmanes llegiu aquest article d'en Lluís Espuis al Viu a Fons Tarragona, ens fa cinc cèntims sobre quin tipus de impost és, d'on procedeix, així com també quin objecte grava, i si té o no sentit la seva aplicació. Actes Jurídics Documentats    ...
Read more