Rebaixes en les retencions d’autònoms i professionals…

15Per Real-Decret, s’avança al juliol la rebaixa del IRPF prevista per 2016, es fa extensiu el tipus de retenció reduït del 15% en el IRPF a tots els professionals, sigui quin sigui el seu nivell de ingressos. Aquest tipus s’aplicava als professionals amb rendes inferiors a 15.000€, als demés s’aplicava el 19%, hi havia la previsió de que aquest baixes al 18% l’any vinent. A aquells rendiments de treball derivats de impartir cursos, conferències, seminaris i similars, i d’obres literàries,artístiques o científiques se’ls hi aplicarà la reducció del tipus de retenció del 19% al 15%. L’actual 9% que s’aplica durant els tres primers anys del inici de l’activitat es rebaixa al 7%. La retenció dels lloguers de societats es situarà en el 19,5%,en lloc del 20% actual; en aquí cal definir si es reduiran las retencions d’administradors i consellers i la de no residents. Segons el govern aquestes mesures beneficien a 800.000 autònoms,i aportaran liquidés al sistema per valor de 350 milions. Per aplicar aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar-ho al pagador dels rendiments, aquest últim està obligat a conservar la comunicació degudament signada; si sou pagadors de factures de professionals, no...
Read more